FIFTH INTERNATIONAL TRIENNIAL OF STAGE POSTER - SOFIA 2007
jury5 / awards5 / home / first / second / third / fourth / fifth / contacts
             
  JAPAN
  YoshiroKATO
7 - kitsukuricho Gifu
katoyosh@neo.famille.ne.jp
 
Koji MIWA
Nagono Heighnts 1F, 2-18-2, Nagano, Nishi-ku, Nagoya 451-0042
e_otona@ki.rim.or.jp
 
Zempaku SUZUKI
BBI Studio Inc, Oxson 3F. 1-2-13, Shintomi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0041
bbibaby@mx10.ttcn.ne.jp
  Masayuki TERASHIMA
Terashima Design Co. 3F. Iwasa Bldg., Kita 3, Higashi 5, Chuo-ku,
Sapporo 060-0033
tera@tera-d.net
  Norio FUJISHIRO
58-1 Ogawa, Ogawa-machi, Omitama city Ibaraki
gorilla@fujishiro-design.jp